Peter Baker Russell Riley, Douglass Blackmon Nicole Hemmer